Värdegrund

Engagemang

Vi stöttar våra spelare i alla åldrar med omtanke och uppmuntran i med- och motgång. Vi hjälps åt med klubbens sysslor och tar ansvar för att saker fungerar så att klubben förblir en attraktiv plats för tennisspel och relaterade aktiviteter. Vi respekterar att det ur ett livsperspektiv finns olika möjligheter att bidra till klubben på det sätt man själv vill, kan och önskar.

Gemenskap

Vi hälsar på varandra i klubben. Genom spel, aktiviteter och samtal lär vi känna varandra. Vi respekterar varandra och varandras lika värde oavsett ursprung, kön, bakgrund eller spelskicklighet. Vi visar prov på SSTKs goda klubbanda i relationer och möten med andra klubbar och den lokala omgivningen.

Utveckling

Vi vill utvecklas och är lyhörda för medlemmars förslag och tips om hållbar utveckling av spel och klubbverksamhet. Som spelare lyssnar vi på våra tränare och vågar utmanas, för att bli bättre. Med varsam hand och genom att föregå med gott exempel lär vi klubbens yngre och nytillkomna medlemmar om sportsmanship och fair play.