ARBETET KLART!

Arbetet med att bygga Södra Sandby Tennisklubbs (SSTK) egna tennishall i Södra Sandby är nu klart och första träning startar 20:e september 2019. Bygget startade i april 2019 och avslutades med invigning 19:e september 2019.

Se även artiklar ifrån Sydsvenskan 2019-08-25 och från Skånska Dagbladet 2019-09-19.

Tennishallen ligger vid Killebäckskolan och har adress Hällestadsvägen 18, 247 32 S Sandby. Då parkering vid hallen är full får man ställa bilen vid Killebäcksskolans parkering.

Hallen som rymmer två banor har en Beräknad totalkostnad på ca 11 miljoner kronor. Bygget har finansierats med bidrag från Allmänna Arvsfonden, Riksidrottsförbundet, Sparbanken Skånes stiftelser (Finn, Färs & Frosta) och egna medel. Även Lunds Kommun stöttar projektet på olika sätt.

Arvsfondenpng    rfpng    sparbanken_logotyppng     lund-logopng

SSTK är en liten klubb med cirka 250 medlemmar men har ett stort stöd hos sina  medlemmar som bidragit med ca 200 tkr till bygget.

SSTK har förutom den nya hallen, tre utomhusbanor i Södra Sandby. Tidigare har klubben under inomhussäsongen hyrt banor hos andra tennisklubbar på andra orter och idrottshallar i Lunds kommun. Trycket har länge varit mycket stort att få tillgång till fler tider för att kunna bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sett. Många, speciellt unga, har slutat spela när de kommit till en högre nivå och tvingats åka längre sträckor för att spela på inomhusbanor på andra orter. Med den nya tennishallen i Södra Sandby räknar SSTK med att kunna utöka verksamheten inom alla grupper; barn, ungdomar och vuxna.

”Att realisera detta projekt har krävt stora mängder av entusiasm och kreativitet. Det här är ju mer än att bara en bygga en hall. Satsningen kommer framför allt att gynna våra unga spelare i Södra Sandby med omnejd som får chansen att växa.” säger Magnus Selin, huvudprojektledare i SSTK .