Om klubben

Södra Sandby tennisklubb bildades 1967. Något år efter bildandet lyckades tennisklubben förmå kommunen att anlägga grusbanorna på Pilvägen som blev grunden för SSTKs träningsverksamhet. Under vinterhalvåret bedrevs inomhusträning i olika idrottshallar samt i Vikingahallen i Lund, i Vebröd och i Staffanstorp. Detta förändrades hösten 2019 då klubben färdigställde sin egen tennishall, så numera finns alla förutsättningar att tillgodose klubbens behov för träning och seriespel lokalt i Södra Sandby. Medlemsantalet har varierat under åren, men har sedan den egna hallen byggdes varit över 300 och närmar sig 400.

Kontakt

Organisation

SSTKs styrelse ansvarar för den löpande verksamheten i klubben inklusive informationspridning till medlemmar, typiskt via denna hemsida eller via mejl-utskick. Styrelsen har 7 medlemmar med ansvarsfördelning enligt beskrivning på denna sida.
Träningen ansvaras av klubbens chefstränare, Kristian Tolvhed, som hanterar frågor rörande planering av träningstider/grupper, hallar samt tävling och seriespel.

Postadress

Hällestadsvägen 18, 247 32 S Sandby


Organisationsnummer:   845002-1772

Styrelsen:
Lars Almqvist Ordförande/firmatecknare
Henrik Ronkainen Vice Ordförande/inköp/web
Magnus Selin Kassör/firmatecknare
Lisa Beltzén Jacobsson Sekreterare /bidrag
Helena Linge Ledamot/Fakturering
Lotta PistoraBan/hall-kommitté
Vakant Ledamot

Kontakta styrelsen (allmäna frågor)

 
Kontakta chefstränare (frågor om träning)

 

Ny medlem

Årsavgift, enskild medlem: 200kr
Årsavgift, familj: 500kr
Medlemskap krävs för att delta på träningar. Som medlem har du möjlighet att vara med i seriespel, köpa säsongskort  på våra utebanor samt köpa abonnemangstid  i tennishallen. Du får som medlem även rabatt vid bokning  av speltid i tennishallen.