Träningsavgifter

Priser och villkor

För all träning krävs medlemskap

Årsavgift, enskild medlem: 200kr
Årsavgift, familj: 500kr
Medlemskap krävs för att delta på träningar. Som medlem har du möjlighet att vara med i seriespel, köpa säsongskort på våra utebanor samt köpa abonnemangstid i tennishallen. Du får som medlem även rabatt vid bokning av speltid i tennishallen. 

Ångerrätt:

Nya medlemmar/elever har "ångerrätt" som ger möjlighet att prova på två (2) träningstillfällen utan avgift. Tränare ska meddelas senast innan tredje träningstillfället om man avser att inte fortsätta.

Terminsindelning:
Terminsträning med både ute- & inneträning införs fr o m höstterminen 2020. Följande gäller:
  1. Höstterminen är 17 veckor, oftast v. 34-51, men kan ändras något vid udda veckoinledning vissa år. Uppehåll Allhelgonaveckan. Terminen startar utomhus och börjar med inneträning runt början av september.
  2. Vårterminen är 20 veckor, oftast v. 2-23, men kan ändras något vid udda veckoinledning vissa år. Uppehåll sportlovsveckan och påskveckan. Terminen startar inomhus, och börjar med uteträning i början av maj.
  3. Olika priser på höst- & vårterminen p g a att det skiljer 3 veckor mellan dem. För pristabell, se längre ner. I detta har vi vävt in nödvändig prishöjning fr.o.m HT-2020. Mängdrabatt får man fr o m 3h/v och uppåt.
  4. Sommarträningen ute under 2-3 veckor.

Jämförpris (som grund för beräkning av terminsavgift)

Terminsavgifterna är baserade på följande timtaxa:

  • Tennisskola: 45kr/timme
  • Junior: 75kr/timme för spel mindre än 3/vecka. 70kr/timme vid träning 3tim/vecka. 65kr/timme vid träning 4tim/vecka.
  • Senior: 110kr/timme för spel mindre än 3/vecka. 103kr/timme vid träning 3tim/vecka. 100kr/timme vid träning 4tim/vecka.

Priser/avgifter vårtermin (20 veckor):

1h/vecka 1.5h/vecka 2h/vecka 2.5h/vecka 3h/vecka 4h/vecka
Tennisskola > 4/bana 900 kr - 1800 kr - - -
Junior (t.o.m 20år) 1500 kr 2250 kr 3000 kr 3750 kr 4200 kr 5200 kr
Senior (20+ år) 2200 kr 3300 kr 4400 kr 5500 kr 6200 kr 8000 kr

Priser/avgifter hösttermin (17 veckor):

1h/vecka 1.5h/vecka 2h/vecka 2.5h/vecka 3h/vecka 4h/vecka
Tennisskola > 4/bana 765 kr - 1530 kr - - -
Junior (t.o.m 20år) 1275 kr 1910 kr 2550 kr 3185 kr 3570 kr 4420 kr
Senior (20+ år) 1870 kr 2805 kr 3740 kr 4675 kr 5270 kr 6800 kr

Priser/avgifter sommarträning utomhus för barn/ungdom (per vecka, 5 träningsdagar dagtid):

1tim/dag 2tim/dag 3tim/dag 4tim/dag
Tennisskola > 4/bana 275 kr 550 kr
Junior/ungdom 400 kr 650 kr 850 kr 1000 kr

Vuxen sommar, intensivkurs (4 dagar kvällstid, 90min per pass): 500kr

Träning med seniorlaget: Vårtermin: 1000kr, Hösttermin: 850kr