Priser och villkor

För all träning krävs medlemskap (lovaktiviteter undantagna).

Årsavgift kalenderår

Junior: 200kr

Senior: 400kr
Familj: 600kr
Medlemskap krävs för att delta på träningar. Som medlem har du möjlighet att vara med i seriespel, köpa säsongskort på våra utebanor samt köpa abonnemangstid i tennishallen. Du får som medlem även rabatt vid bokning av speltid i tennishallen. Nytillkomna medlemmar under december månad debiteras ingen avgift för innevarande kalenderår. 

Ångerrätt/avanmälan:

Nya medlemmar/elever (som ej tidigare tränat i SSTK) har "ångerrätt" som ger möjlighet att prova på två (2) träningstillfällen utan avgift. Tränare ska meddelas senast innan tredje träningstillfället om man avser att inte fortsätta.
Om man av hälsoskäl (skada/sjukdom) hindras från att träna gäller följande om man vill lämna sin plats:
 • Spelare som avbryter sin träningsplats pga hälsoskäl innan hälften av träningstillfällena för terminen passerat får halva terminsavgiften tillbaka
 • Spelare som avbryter sin träningsplats pga hälsoskäl efter hälften av träningstillfällena för terminen passerat får ingen terminsavgift tillbaka
OBS! Ångerrätt gäller endast träning för höst- och vårtermin och inte övriga aktiviteter.

Terminsindelning:
Terminsträning med både ute- & inneträning:
 1. Höstterminen är 17 veckor, oftast v. 34-51, men kan ändras något vid udda veckoinledning vissa år. Uppehåll för höstlov vecka 44. Terminen startar utomhus och börjar med inneträning runt början av september.
 2. Vårterminen är 20 veckor, oftast v. 2-23, men kan ändras något vid udda veckoindelning vissa år. Uppehåll sportlovsveckan och påskveckan. Terminen startar inomhus, och avslutas med uteträning fr o m början av maj.
 3. Olika priser på höst- & vårterminen p g a att det skiljer 3 veckor mellan dem. För pristabell, se längre ner. I detta har vi vävt in nödvändig prishöjning fr.o.m. HT-2020. Mängdrabatt får man fr o m 3h/v och uppåt. Se matris nedan.
 4. Sommarträningen utomhus ligger ofta i veckorna 24-26 och 32. Beror lite på skolavslutningen när vi kan börja.

Jämförpris (som grund för beräkning av terminsavgift)

Terminsavgifterna är baserade på följande timtaxa:

 • Tennisskola: 45kr/timme
 • Junior: 75kr/timme för spel mindre än 3tim/vecka. 70kr/timme vid träning 3tim/vecka. 65kr/timme vid träning 4tim/vecka.
 • Senior: 110kr/timme för spel mindre än 3tim/vecka. 103kr/timme vid träning 3tim/vecka. 100kr/timme vid träning 4tim/vecka.

Reducerad terminsavgift

 • Spelare som tilldelas träningsplats innan hälften av träningstillfällena för terminen passerat, faktureras 100% av terminsavgiften
 • Spelare som tilldelas träningsplats efter hälften av träningstillfällena för terminen passerat, faktureras 50% av terminsavgiften

Priser/avgifter vårtermin (2024: 20 veckor, 8/1 - 8/6. Uppehåll för sport- och påsklov v.8 och v.13):

1h/vecka 1.5h/vecka 2h/vecka 2.5h/vecka 3h/vecka 4h/vecka
Tennisskola > 5/bana 900 kr - 1800 kr - - -
Junior (t.o.m 20år) 1500 kr 2250 kr 3000 kr 3750 kr 4200 kr 5200 kr
Senior (21 år och äldre) 2200 kr 3300 kr 4400 kr 5500 kr 6200 kr 8000 kr

Priser/avgifter hösttermin (2023: 17 veckor, 16/8 - 19/12 exklusive vecka 44):

1h/vecka 1.5h/vecka 2h/vecka 2.5h/vecka 3h/vecka 4h/vecka
Tennisskola > 4/bana 765 kr - 1530 kr - - -
Junior (t.o.m 20år) 1275 kr 1910 kr 2550 kr 3185 kr 3570 kr 4420 kr
Senior (21 år och äldre) 1870 kr 2805 kr 3740 kr 4675 kr 5270 kr 6800 kr

Priser/avgifter sommarträning utomhus för barn/ungdom (per vecka, 5 träningsdagar dagtid):

1tim/dag 2tim/dag 3tim/dag 4tim/dag
Tennisskola > 5/bana 275 kr 550 kr
Junior/ungdom 400 kr 650 kr 850 kr 1000 kr

Vuxenkurser intensiv. Sommar-/ jul-/ och sportlov (4 dagar kvällstid, 90min per pass): 600kr


Privatträning, 1 timme (exklusive banhyra):
 500kr (Kristian T), 430kr (Erik N)


Träning med seniorlaget: 
Vårtermin: 1300kr, Hösttermin: 1100kr