Hallen

ARBETET PÅGÅR ENLIGT PLAN!

Arbetet med att bygga Södra Sandby Tennisklubbs (SSTK) egna tennishall vid Killebäckskolan i Södra Sandby startade i April 2019 och pågår för fullt. Stommen är rest, samt tak och väggar är på plats. Betongplattan är gjuten och belysning och ventilation är installerat och klart. Övrigt invändigt arbete  fortskrider enligt plan och vi räknar med att kunna påbörja spel i hallen 16:e september 2019

Hallen som kommer att rymma två banor har en Beräknad totalkostnad på ca.10 miljoner kronor. Bygget finansieras med bidrag från Allmänna Arvsfonden, Riksidrottsförbundet, Sparbanken Skånes stiftelser (Finn, Färs & Frosta) och egna medel. Även Lunds Kommun stöttar projektet på olika sätt.

Arvsfondenpng    rfpng    sparbanken_logotyppng     lund-logopng

SSTK är en liten klubb med cirka 200 medlemmar men har ett stort stöd hos sina  medlemmar som bidragit med ca 200 tkr till bygget. Arbetet har just startat och den nya tennishallen beräknas vara klar lagom till inomhussäsongen 1 september 2019.

SSTK har tre utomhusbanor i Södra Sandby. Under inomhussäsongen hyr klubben banor hos andra tennisklubbar på andra orter och idrottshallar hos Lunds kommun. Trycket har länge varit mycket stort att få tillgång till fler tider för att kunna bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sett. Många, speciellt unga, har slutat spela när de kommit till en högre nivå och tvingats åka längre sträckor för att spela på inomhusbanor på andra orter. Med den nya tennishallen i Södra Sandby räknar SSTK med att kunna utöka verksamheten inom alla grupper; barn, ungdomar och vuxna.

”Att realisera detta projekt har krävt stora mängder av entusiasm och kreativitet. Det här är ju mer än att bara en bygga en hall. Satsningen kommer framför allt att gynna våra unga spelare i Södra Sandby med omnejd som får chansen att växa.” säger Magnus Selin, huvudprojektledare i SSTK .