Kontakt

Kontakt

Organisation

SSTKs styrelse ansvarar för den löpande verksamheten i klubben inklusive informationspridning till medlemmar, typiskt via denna hemsida eller via mejl-utskick. Styrelsen har 7 medlemmar med ansvarsfördelning enligt beskrivning på denna sida.


Träningen ansvaras av klubbens chefstränare, Kristian Tolvhed, som hanterar frågor rörande planering av träningstider/grupper, hallar samt tävling och seriespel.

Styrelsen:
Lars Almqvist Ordförande/firmatecknare
Henrik Ronkainen Vice Ordförande/inköp/web
Christina Hedegaard-Friis Kassör/firmatecknare
Annika Stjernquist Sekreterare
Ulf Svensson Ledamot/Fakturering
Magnus Selin Ledamot/Hallprojekt
Lisa Beltzén Jacobsson Ledamot/Ban-kommitté/bidrag

Kontakta styrelsen

 
Kontakta chefstränare

 

Ny medlem

Årsavgift, enskild medlem: 200kr
Årsavgift, familj: 500kr
Medlemskap krävs för att delta på träningar. Som medlem har du möjlighet att vara med i seriespel, köpa säsongskort  på våra utebanor samt köpa abonnemangstid  i tennishallen. Du får som medlem även rabatt vid bokning  av speltid i tennishallen.