STADGAR OCH POLICY

Stadgar
"Södra Sandby Tennisklubb stiftad den 23/2 1967 har till ändamål att genom utövning av tennis verka för höjande av medlemmarnas fysiska status samt för främjandet av god kamrat- och idrottsanda."
Läs SSTKs stadgar här!

Drogpolicy - Anti DANT
Södra Sandby Tennisklubb är Lunds Kommuns första Anti-DANT förening och diplomerad av Skåneidrotten. Anti-DANT står för anti- Doping, Alkohol, Narkotika och Tobak och är en policy som gäller alla klubbens medlemmar och inom klubbens verksamhet berörda personer. Vill ni läsa mer om detta finns hela dokumentet här nedan:
Läs hela drogpolicyn med tillhörande handlingsplan här!

Personuppgifter
I klubbens databas på person-uppgifter för medlemmar så används insamlad data väldigt restriktivt och detta efterlevs enligt reglerna för personuppgiftslagen (PuL), http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/information-till-registrerade/

SSTK - SÖDRA SANDBY TENNISKLUBB

Ordförande:
Magnus Dellrup
ordforande(at)sstk.nu

Kassör:
Södra Sandby TK
Christina Hedegaard-Friis
Box 21
247 21 Södra Sandby
kassor(at)sstk.nu

Chefstränare:
Kristian Tolvhed
0730-215131
kristian(at)sstk.nu

Webmaster:
Henrik Ronkainen 
0702-670165
styrelsen(at)sstk.nu