Schaktning pågår

Schaktarbetet fortskrider i rask takt!