Hallbygget fortskrider. Mer schaktning och stängsel uppsatt.

DJI_0004JPG

DJI_0013JPG