Första spadtaget!

Nu börjar vi bygga vår Tennishall!
Lördagen 9/3 2019 togs det symboliska första spadtaget av vår nye Ordförande Lars Almqvist och Projektledaren Magnus Selin.

Om tidplanen håller så pekar allt på att hallen kommer att vara klart i slutet av augusti, lagom till innesäsongen. Vi håller er fortlöpande uppdaterade på framdriften.
/SSTK